Lån och stöd från andra aktörer

Förutom de statliga stöden så kan ni som medieföretag söka lån och stöd från andra aktörer. Nedan följer ett urval. 

Kreativa Europa

EU-programmet Kreativa Europa är ett EU program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kulturrådet tillsammans med Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för programmet som pågår mellan 2021 - 2027. Under perioden ska 2,4 miljarder euro fördelas till internationella samarbeten, rörlighet och nya former av kulturellt skapande. Under programperioden kommer flera utlysningar med olika inriktning att äga rum.

Europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier
Den 8 december öppnade utlysningen för europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier. Det innebär att stöd kan sökas för breda internationella partnerskap mellan aktörer inom nyhetsmedie- och journalistikområdet.

Syftet med utlysningen är att säkerställa nyhetsmediernas mångfald och konkurrenskraft. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. 

Sista ansökningsdag är kl.17.00 den 27 april 2023.

Medie- och informationskunnighet
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för projekt inom medie- och informationskunnighet. Utlysningen ska bidra till att stärka EU-invånarnas kritiska förståelse för medier och medieanvändning.

Målet är bland annat att motverka desinformation och falska nyheter (Fake News). 

Sista ansökningsdagen är kl.17.00 den 30 mars 2023.
 

Kreatörslånet från Marginalen Bank

Genom Kreativa Europa och Filminstitutet erbjuds sedan 2020 ett lån riktat till kommersiella företag inom kulturella och kreativa näringar. Det omfattar därmed också företag inom press, radio och tv. Lånet är från 100 000 till 1 000 000 kronor och ska användas för rörelsekapital eller för finansiering av investeringar. Marginalen Bank erbjuder dig som har en kommersiell verksamhet med upp till 250 anställda att ansöka om Kreatörslånet. Syftet är att stärka små och medelstora företag inom de kulturella och kreativa näringarna så att de kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga.