Lån och stöd från andra aktörer

Förutom de statliga stöden så kan ni som medieföretag också söka lån och stöd från andra aktörer. Här listar vi några av dessa.

Kreatörslånet från Marginalen Bank

Sedan oktober 2020 erbjuds Kreatörslånet som riktar sig till kommersiella företag inkluderade kulturella och kreativa näringarna och därmed också företag inom press, radio och tv.  

  • Kreatörslånet är från 100 000 till 1 000 000 kronor (för större lån vänligen kontakta Marginalen Bank)
  • Lånen ska användas för rörelsekapital eller för finansiering av investeringar
  • Omfattar samtliga bolagsformer (AB, HB, Enskild firma och KB)
  • Lånets löptid är från 2 till 5 år
  • Säkerheter: Personlig borgen 30 % för lån <500 000 kr, Personlig borgen och företagsinteckning för lån >500 000 kr
  • Årsränta, för närvarande från 4,15 %
  • Sedvanlig kreditprövning
  • Digital ansökan med Bank-ID

Bakgrund

Kreativa Europa är ett EU-program med syfte att stärka små och medelstora företag inom de kulturella och kreativa näringarna så att de kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. I Sverige leds arbetet med Kreativa Europa av Kulturrådet och Filminstitutet.

Programmet består av tre delar. En del är en sektorsövergripande finansiell lånegaranti där Europeiska investeringsfonden (EIF) ansvarar för satsningen. De andra två delen avser stöd och bidrag inom kultur och de audiovisuella sektorerna.

Bakgrunden till garantin är att företag inom kulturella och kreativa näringarna, dvs. också företag inom mediesektorn (press, radio och tv) kan ha svårt att få banklån och att detta är ett hinder för tillväxt.

Garantin lanserades 2016 på uppdrag av Europeiska kommissionen och har beviljats till banker i över tio europeiska länder. Garantin sänker trösklar och innebär en delad risk med EIF för både banken och den lånesökande. Tack vare garantin kan kraven på säkerheter sänkas till betydligt lägre nivåer än som annars varit möjligt.

I Sverige är sedan oktober 2019 Marginalen Bank första och hittills enda aktör att ha sökt och fått lånegarantin beviljad. Marginalen Bank kommer att bygga upp en portfölj av företagslån på upp till maximalt 200 miljoner kronor under en treårsperiod. Baserat på den förväntade lånestorleken kommer detta att leda till lån för ett par hundra företag.

Så ansöker du

Ansökan görs på Marginalen Banks webbplats med Bank-ID och kan göras när som helst, med svar inom ett par bankdagar. I senare steg av ansökan kommer du att bli kontaktad av en kundrådgivare.

Stöd till europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier

En nyhet inom EU-programmet Kreativa Europa 2021-2027 är att från år 2021 ingår även stöd till journalistik, nyhetsmedier och medie- och informationskunnighet i programmet. Under den sjuåriga programperioden kommer flera utlysningar med olika inriktning att äga rum.

Nu har den första utlysningen öppnat som har fokus på europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier.

Sista ansökningsdatum är den 26 augusti 2021.

Du kan läsa mer om utlysningen på Kulturrådets webbplats och på Europeiska kommissionens webbplats för EU-ansökningar Funder & Tender Portal. För samtlig information om utlysningen, läs gärna Call Document.