Redovisning av stöd

Medier som har tagit emot driftsstöd eller mediestöd ska redovisa hur stödet har använts. Här finns de blanketter som ska användas vid redovisning av de olika stödformerna.

Driftsstöd

Redovisning av driftsstöd ska lämnas in senast den 30 april 2022. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor, en mall för detta finns i blanketten. Nedan finns anvisningar och den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Stöd för lokal journalistik

Redovisning av stöd för lokal journalistik 2021 ska lämnas in senast den 30 april 2022. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor, en mall för detta finns i blanketten nedan. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Relaterade dokument - blankett redovisning lokalt stöd

Redaktionsstöd

Redovisning av redaktionsstöd 2021 ska lämnas in senast den 30 april 2022. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Tillfälligt stöd för utgivning

Redovisning av tillfälligt stöd för utgivning 2021 ska lämnas in senast den 30 april 2022. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Relaterade dokument - blankett för tillfälligt utgivningsstöd

Innovations- och utvecklingsstöd

Innovations- och utvecklingsstöd ska redovisas när den insats ni beviljats stöd för har genomförts. När stödet ska redovisas framgår av ert beslut. Skicka redovisningen till registrator@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Utvecklingsstöd 2016–2018

Under år 2016–2018 fanns ett utvecklingsstöd som sedan ersattes med innovations- och utvecklingsstödet. Om ni tagit emot utvecklingsstöd ska ni använda blanketterna nedan för redovisning. Det framgår av villkorsbilagan till ert beslut om utvecklingsstöd vad det är ni ska redovisa och vid vilket datum. Skicka redovisningen till registrator@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.