Redovisning av stöd

Medier som har tagit emot driftsstöd eller mediestöd ska redovisa hur stödet har använts. Här finns de blanketter som ska användas vid redovisning av de olika stödformerna.

Driftsstöd

Redovisning av driftsstöd ska lämnas in senast den 28 april 2023. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor, en mall för detta finns i blanketten. Nedan finns anvisningar och den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Stöd för lokal journalistik

Redovisning av stöd för lokal journalistik 2022 ska lämnas in senast den 30 april 2023. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor, en mall för detta finns i blanketten nedan. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Relaterade dokument - blankett redovisning lokalt stöd

Redaktionsstöd

Redovisning av redaktionsstöd 2022 ska lämnas in senast den 30 april 2023. Den ekonomiska redovisningen ska styrkas av en kvalificerad revisor. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Relaterade dokument - blankett redovisning av redaktionsstöd

Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Redovisning av stöd för viss tidnignsdistribution ska lämnas in senast den 30 april 2023. I redovisningen ska det framgå hur stödet har använts och vilka kostnader som det har täckt. Det ska även intygas av en kvalificerad revisor. Nedan finns den blankett som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Relaterade dokument - blankett redovisning stöd för viss tidningsdistribution

Innovations- och utvecklingsstöd

Innovations- och utvecklingsstöd ska redovisas när den insats ni beviljats stöd för har genomförts. När stödet ska redovisas framgår av ert beslut. Skicka redovisningen till registrator@mprt.se. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.