Tillgänglighetsredogörelse

Myndigheten för press, radio och tv står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur MPRT:s webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller i stort kraven som ställs i lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från MPRT:s webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt

skicka e-post till registrator@mprt.se
ring 08-5800 7000
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Kända brister på webbplatsen:

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Det gäller särskilt dokument som ursprungligen är publicerade innan 23 sep 2018.

Åtgärd: Dokument som ursprungligen är publicerade på webbplatsen efter 23 sep 2018 ska uppdateras så de blir tillgängliga under våren 2021.

Dokument publicerade innan september 2018 kommer inte göras tillgängligliga. Skälet till att äldre dokument inte helt tillgänglighetsanpassas är att det skulle innebära oskäligt betungande anpassningar (enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service).

Blanketter

Vissa av våra blanketter uppfyller inte kraven fullt ut.

Vår ambition är att bygga ut våra e-tjänster så att vi kan plocka bort de flesta kvarvarande blanketterna och tillgängliggöra de som behöver finnas kvar.

Webbdiarium

Webbdiarium ligger på en separat plattform och den uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. Webbdiariets tillgänglighet kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.

Skälet till att webbdiariet inte är helt tillgänglighetsanpassat är att det skulle innebära oskäligt betungande anpassningar (enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service)  innan kommande uppdateringar av plattformen.

E-tjänst

E-tjänsten ligger på en separat plattform och den uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. E-tjänstens tillgänglighet kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.

Skälet till att e-tjänsten inte är helt tillgänglighetsanpassad är att det skulle innebära oskäligt betungande anpassningar (enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service)  innan kommande uppdateringar av e-tjänstplattformen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av MPRT:s webbplats samt en granskning av Funka AB (Enkel granskning mot lagkrav).

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Administrativ chef.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020.