Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Regeringen har aviserat en avsikt att införa ett nytt stöd för tidningsdistribution redan i år. Syftet med stödet är att kompensera nyhetstidningar för extra distributionskostnader med anledning av att tjänster inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten reduceras.

Under året har postnord påbörjat en övergång till utdelning av post varannan dag. Det påverkar de tidningsläsare som bor i områden där postnord delar ut tidningar. Efter förändringen kommer dessa läsare inte längre att ha möjlighet att ta del av en daglig tidning via postnord.

För att säkerställa att tidningshusen kan nå ut till läsare i hela landet har regeringen för avsikt att införa ett nytt stöd redan i år. Förutsatt att EU-kommissionen och regeringen fattar nödvändiga beslut så kommer stödet att gälla retroaktivt för 2021 och under en övergångsperiod till och med 2025.

Förbered ansökan redan nu

MPRT har påbörjat arbetet med att möjliggöra för sökande att ansöka om det nya stödet. Eftersom både ansökan och MPRT:s handläggning kommer att ske skyndsamt under det första året kan intresserade påbörja arbetet med sin ansökan redan nu.

MPRT kommer bland annat att begära in följande från sökanden.

  1. Registreringsbevis
  2. Utgivningsbevis
  3. Skuldfrihetsintyg
  4. Mediestödsintyg från Kantar Sifo alt. teknisk redovisning undertecknat av en kvalificerad revisor
  5. Uppgifter om storleken på den postdistribuerade upplagan 2020 i områden där samdistribution inte erbjöds senast under 2019 (MPRT återkommer med blankett) 

Mer information

MPRT inväntar närmare information från Regeringskansliet. Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas kommer MPRT att öppna en ansökningsomgång i början av oktober 2021 för de tidningar som berörs redan i år.  

Webbinarium om nya stödet

Myndigheten planerar att hålla ett webbinarium med information om det nya stödet och hur ansökan går till. 

Den här sidan kommer att uppdateras med mer information och här kommer vi även att lägga ut länken till webbinariet.

Håll koll på den här webbsidan för den senaste informationen om stödet.

Relaterade dokument

Läs vår utredning av tidningsdistributionen som gjordes på uppdrag av regeringen.