Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under  2021 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

167 träffar
 • Myndigheten har lämnat in sitt remissvar om ett strängare lagkrav för spelreklam.

  Myndigheten har lämnat in sitt remissyttrande om förslaget på ett strängare lagkrav för spelreklam. Myndigheten ser i dagsläget svårigheter med att ställa sig bakom förslaget.

  Nyhet
 • Förändringar i kanalutbudet i din tv

  Från oktober går TV6 från att vara en fri-tv-kanal till att bli en betalkanal. TV6 är en kommersiell kanal som ägs av Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och som kommersiell aktör får de själva bestämma om en kanal ska sändas fritt eller inte.

  Nyhet
 • Debattprogrammet Sverige möts frias

  Granskningsnämnden friar SVT:s program Sverige möts. Innehållet strider inte mot bestämmelserna om opartiskhet, saklighet och mediets genomslagskraft.

  Pressmeddelande
 • Stor studie visar att sju av tio nyheter handlade om corona

  I början av pandemin handlade 70 procent av artiklarna på Aftonbladets, DN:s och SVT:s startsidor om coronaviruset. Med hjälp av nyutvecklade datoriserade metoder har 19 nyhetssajter granskats från st...

  Extern nyhet
 • Driftsstöd för 2021 är nu fastställt

  Mediestödsnämnden har beslutat om slutliga driftsstöd för 2021. Det är 76 nyhetstidningar som får dela på 678 miljoner kronor, vilket är den högsta summan av utbetalat driftsstöd hittills.

  Nyhet
 • Medierna i P1 om uppmärksammat SR-upprop frias

  Granskningsnämnden friar ett inslag i radioprogrammet Medierna om uppropet ”Vems SR?” – ett upprop om rasism på Sveriges Radio. Inslaget strider inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

  Pressmeddelande
 • Nytt regeringsuppdrag om framtida villkor för kommersiell radio

  MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska myndigheten analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

  Nyhet
 • Nu öppnar ansökan om driftsstöd för 2022

  Myndigheten för press, radio och tv öppnar nu den årliga ansökan om driftsstöd. Stödet går till allmänna, prenumererade nyhetstidningar och varje år beviljas omkring 75 tidningar stöd.

  Pressmeddelande
 • Regeringen föreslår 123 miljoner till nytt mediestöd

  Idag meddelade regeringen att de föreslår en ökning med 123 miljoner kronor till mediestödet för 2022. Pengarna ska gå till det nya stödet för distribution av tidningar som påverkas av Postnords varannandagsutdelning. MPRT har utrett frågan om ett nytt stöd på uppdrag av regeringen tidigare i år och nu blir stödet verklighet.

  Nyhet
 • Pandemin förändrade vår mediedag

  Pandemin förändrade vår mediedag, åtminstone tillfälligt. Det visar vår senaste rapport Medieutveckling 2021 - Mediekonsumtion. Under 2020 blev den sammanlagda tiden vi konsumerar medier under en dag, drygt en timme längre än föregående år. Behovet av att hålla sig uppdaterad med nyheter är en orsak till ökningen, men även en ökad konsumtion av underhållning bidrog till den förlängda medietiden.

  Pressmeddelande