Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT. Prenumerera genom att klicka här

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

218 träffar
 • MPRT välkomnar en ny samlad mediemyndighet

  Den 21 mars 2022 uppdrog Regeringskansliet åt en särskild utredare, Knut Weibull, att utreda konsekvenserna av att Statens medieråd inordnas i Myndigheten för press, radio och tv. Nu är utredningen klar och bedömningen är att en sammanhållen myndighet bättre kan möta de förutsättningar, behov och utmaningar som följer av ett medielandskap i ständig förändring.

  Nyhet
 • Mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar

  I december 2020 fick Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag av regeringen att påbörja ett arbete med att utveckla en mekanism som ska möjliggöra en opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar under svensk jurisdiktion. Den 10 juni redovisades uppdraget till Kulturdepartementet.

  Nyhet
 • MPRT välkomnar förslaget gällande nytt mediestöd

  Idag tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. I promemorian presenteras förslag på hur stödet till nyhetsmedier ska se ut från 2024. MPRT välkomnar förslaget och ställer sig positiv till de förändringar som föreslås.

  Nyhet
 • Drygt 80 miljoner i stöd till lokal journalistik

  Idag meddelar mediestödsnämnden beslut om stöd för lokal journalistik. Totalt beviljas 132 ansökningar stöd om cirka 84,6 miljoner kronor. Dessutom beviljas tio av ansökningarna stöd för tre år.

  Pressmeddelande
 • Granskningsnämnden fäller ett inslag i TV4 nyheterna

  Granskningsnämnden har prövat sakligheten i flera program och inslag. Nämnden fäller ett inslag i TV4 Nyheterna då resultatet i en studie om covid-19 återgavs på ett missvisande sätt.

  Pressmeddelande
 • Public service uppfyller sitt uppdrag

  Idag överlämnar granskningsnämnden sin bedömning av public service-företagens verksamhet för 2021 till regeringen. Granskningen visar att bolagen uppfyller sina public service-uppdrag.

  Pressmeddelande
 • Driftstörningar i radio- och tv-nätet

  Under sommaren pågår en del arbeten som leder till driftsstörningar i det markbundna radio- och tv-nätet.  På Teracoms hemsidan kan du enkelt se vilka  arbeten som är planerade och som kan påverkar driften. 

  Nyhet
 • Regeringen har tillsatt en DSA-utredning

  Inom kort förväntas EU besluta om Digital Service Act (DSA) som är en förordning som ska reglera de digitala plattformarna.

  Nyhet
 • Flera ryska kanaler hindras att sändas inom EU

  Europeiska unionens råd har tidigare antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Nu har det beslutats att ytterligare tre ryska statsägda mediekanaler kommer att blockeras. 

  Nyhet
 • TV4 fälls för inslag om kanadensisk demonstration

  I ett inslag i TV4 Nyheterna kallades en demonstration mot covid-19-restriktioner för en antivaccindemonstration. Granskningsnämnden fäller inslaget för en missvisande bild av vilka som demonstrerade och varför.

  Pressmeddelande