Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under  2021 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

177 träffar
 • Förändringar i föreskrifter om presstöd

  MPRT har beslutat om vissa ändringar i föreskrifterna (2016:1) om presstöd

  Nyhet
 • Konferens: Gör din nyhetswebb tillgänglig för alla!

  Den 3 december anordnar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i samarbete med MPRT en digital halvdagskonferens för dig som jobbar i mediebranschen.

  Nyhet
 • SVT:s dokumentär Persona non grata frias

  Granskningsnämnden för radio och tv friar SVT:s uppmärksammade program "Persona non grata" som handlade om en brottsanklagad komiker. Programmen strider inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

  Pressmeddelande
 • Remissvar: MPRT efterfrågar krav på ljudradio i Tillgänglighetsdirektivet

  Myndigheten har lämnat sitt remissvar över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet (2021:44). Vi är i stort positiva till förslagen som rörmyndighetens verksamhetsområde men vi ser dock osäkerheter i vissa delar. Vi anser även att det bör utredas om och i vilken utsträckning det går att ställa krav på tillgänglighet för åtkomst till radio.

  Pressmeddelande
 • SVT fälls för rapportering om covid-19

  Granskningsnämnden fäller två inslag om rapporteringen om covid-19 i SVT:s nyhetsprogram Rapport och Aktuellt. Båda inslagen strider mot kravet på saklighet.

  Pressmeddelande
 • Nya föreskrifter om årlig redovisning av program med europeiskt ursprung

  MPRT har beslutat om nya föreskrifter om årlig redovisning av program med europeiskt ursprung. Föreskrifterna innebär bland annat den som sänder tv och den som tillhandahåller play-tjänster (beställ-tv) ska redovisa sin andel europeiska program till myndigheten senast den 1 mars varje år.

  Nyhet
 • Ändring av tillgänglighetskrav för play-tjänsterna HBO Max och Viaplay

  MPRT beslutade om nya krav på tillgänglighet för play-tjänster (beställ-tv) i juni 2021. Kraven innebar att alla svenska program skulle textas på svenska. Efter att Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och HBO Nordic AB begärt ändring av beslutet för sina play-tjänster har MPRT efter övervägande beslutat att ändra kraven till att program på svenska som riktar sig till små barn inte behöver textas.

  Nyhet
 • 106 nyhetsmedier får dela på 91 miljoner kronor i redaktionsstöd

  Mediestödsnämnden har beslutat att ge redaktionsstöd till 106 nyhetsmedier. Dessa får dela på drygt 91 miljoner kronor. Stödet ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av stöd för sin redaktionella verksamhet.

  Pressmeddelande
 • Dagspressens lönsamhet ökade trots coronakris

  Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin lönsamhet. Tack vare snabbt utbetalda stödåtgärder så räddades stora delar av tidningsbranschen ur krisen visar den nya rapporten Medieekonomi 2021. Rapporten är skriven av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

  Pressmeddelande
 • MPRT välkomnar en ny utredning om det framtida mediestödet

  Regeringen har gett Mats Svegfors i uppdrag att utreda det framtida mediestödet. Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen fram till och med 2023. Svegfors uppdrag blir att föreslå förändringar av stöden som kan träda i kraft senast 1 januari 2024.

  Nyhet