Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT. Prenumerera genom att klicka här

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

235 träffar
 • Erga stöder förslaget om en ny Mediefrihetsförordning (EMFA)

  Den 25 november 2022 presenterade Erga sin hållning gällande EU-kommissionens förslag till en europeisk reglering om mediefrihet (EMFA). Detta innebär att Erga stödjer det stora lagstiftningsprojekt som syftar till att skydda mediernas frihet, mångfald och oberoende samt säkerställa en välfungerande inre marknad för medier i EU.

  Nyhet
 • 20 miljoner kronor delas ut i varannandagsstöd

  Mediestödsnämnden har fattat beslut om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag för 2022. Stödet finns för att bidra till att tidningsföretagen kan dela ut tidningen till läsaren på rätt dag.

  Pressmeddelande
 • Ljudet blir en allt viktigare del av mediekonsumtionen

  Teknikutveckling, nya tjänster och nya konsumentbeteenden gör att ljudet är på frammarsch. I Sverige är den analoga FM-radion fortfarande den viktigaste plattformen för den kommersiella radion och även för Sveriges Radio.

  Nyhet
 • Granskningsnämnden fäller TV4 Play för otillräckligt barnskydd

  Granskningsnämnden har prövat barnskyddet i SVT Play och TV4 Play. SVT frias men TV4 fälls för att det saknades en tillräckligt framträdande varning om att ett program innehöll våldsamt innehåll.

  Pressmeddelande
 • Utlandsspioneri blir ett tryck- och yttrandefrihetsbrott

  En ändring av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har beslutats av riksdagen med syfte att stärka skyddet för hemliga uppgifter inom internationella samarbeten, som till exempel EU, Nato och FN. Lagändringen syftar även till att täppa till luckor i den svenska spionerilagstiftningen.

  Nyhet
 • Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter avseende standarder för digital tv

  Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) behöver ta ställning till om det behövs föreskrifter för genomförandet av den så kallade europeiska kodexen och i så fall vilka föreskrifter som behövs. MPRT har därför tagit fram en promemoria med förslag på föreskrifter som handlar om interoperabilitet för digital tv-utrustning för konsumenter.

  Nyhet
 • Viaplay fälls för två reklamavbrott i ishockeymatch

  Viaplay Sweden Group AB fälls av granskningsnämnden för två felplacerade reklamavbrott i ishockeymatchen i JVM mellan Sverige och Schweiz i TV6. Det är första gången nämnden ansöker om att Viaplay ska betala en särskild avgift.

  Pressmeddelande
 • Dagspressens lönsamhet ökade under pandemins andra år

  Medieåret 2021 präglades, precis som föregående år, av coronapandemin. Under året ökade dagspressen sin lönsamhet och reklaminvesteringarna slog nytt rekord, visar rapporten Medieekonomi 2022 från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Det ekonomiskt starka året kan förklaras av ökade reklamintäkter, stabila läsarintäkter och sänkta kostnader. Rapporten visar samtidigt att utvecklingen där en växande andel av reklaminvesteringarna lämnar nordiska medier - till förmån för de globala plattformarna - har förstärkts.

  Pressmeddelande
 • SVT:s Rapport fälls för osaklighet i två fall

  Granskningsnämnden fäller flera inslag i SVT:s program Rapport för osaklighet. Inslagen handlade om små kärnreaktorer och om reduktionsplikten. Ett missvisande påstående i det ena ärendet och en alltför förenklad framställning i det andra medför att inslagen strider mot kravet på saklighet.

  Pressmeddelande
 • Agendas partiledardebatt fälls av granskningsnämnden

  Granskningsnämnden fäller ett inslag i Agendas partiledardebatt för partiskhet. Nämnden anser att SVT reproducerade en värderande syn på integration som riskerade att uppfattas som ett ställningstagande i en kontroversiell fråga.

  Pressmeddelande