Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under  2021 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

164 träffar
 • Nytt regeringsuppdrag om framtida villkor för kommersiell radio

  MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska myndigheten analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

  Nyhet
 • Nu öppnar ansökan om driftsstöd för 2022

  Myndigheten för press, radio och tv öppnar nu den årliga ansökan om driftsstöd. Stödet går till allmänna, prenumererade nyhetstidningar och varje år beviljas omkring 75 tidningar stöd.

  Pressmeddelande
 • Regeringen föreslår 123 miljoner till nytt mediestöd

  Idag meddelade regeringen att de föreslår en ökning med 123 miljoner kronor till mediestödet för 2022. Pengarna ska gå till det nya stödet för distribution av tidningar som påverkas av Postnords varannandagsutdelning. MPRT har utrett frågan om ett nytt stöd på uppdrag av regeringen tidigare i år och nu blir stödet verklighet.

  Nyhet
 • MPEG4 - migration i marknätet

  Under oktober 2021 påbörjar Teracom Samhällsnät arbetet med att uppgradera kanaler i marknätet till den modernare kompirmeringstekniken MPEG4. Uppgrader...

  Extern nyhet
 • European Media Policy 2, 2021

  Extern nyhet
 • Pandemin förändrade vår mediedag

  Pandemin förändrade vår mediedag, åtminstone tillfälligt. Det visar vår senaste rapport Medieutveckling 2021 - Mediekonsumtion. Under 2020 blev den sammanlagda tiden vi konsumerar medier under en dag, drygt en timme längre än föregående år. Behovet av att hålla sig uppdaterad med nyheter är en orsak till ökningen, men även en ökad konsumtion av underhållning bidrog till den förlängda medietiden.

  Pressmeddelande
 • Uppdrag granskning om digitalt vårdverktyg frias

  Granskningsnämnden har idag friat ett avsnitt av SVT:s program Uppdrag granskning i fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet.

  Pressmeddelande
 • Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) fyller 90 och 35 år

  I år fyller Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 90 respektive 35 år. Sveriges varningssystem är en viktig del av vår beredskap inför kriser och krig. I snitt skickas det ut unge...

  Extern nyhet
 • Nya tillgänglighetskraven för tv-sändningar träder i kraft

  Nu har de nya kraven på att tillgängliggöra tv-sändningar trätt i kraft. Från och med den 1 september 2021 omfattas både linjära tv-sändningar och play-tjänster (beställ-tv) av de nya kraven.

  Nyhet
 • Förslag till revidering av föreskrifter för presstöd

  Myndigheten för press, radio och tv föreslår viss revidering av myndighetens föreskrifter (MPRTFS 2016:1) om presstöd. Förslaget till ändrade föreskrifter har skickats till ett antal remissinstanser.

  Nyhet