Aktuellt just nu

Nyheter

 • MPRT välkomnar en ny samlad mediemyndighet

  Den 21 mars 2022 uppdrog Regeringskansliet åt en särskild utredare, Knut Weibull, att utreda konsekvenserna av att Statens medieråd inordnas i Myndigheten för press, radio och tv. Nu är utredningen klar och bedömningen är att en sammanhållen myndighet bättre kan möta de förutsättningar, behov och utmaningar som följer av ett medielandskap i ständig förändring.

  Nyhet
 • Demokratiuppdraget fortsätter

  År 2021 fick Myndigheten för press, radio och tv ett förstärkt demokratiuppdrag av regeringen. Syftet var att genom olika insatser och aktiviteter uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden med anledning av att demokratin i Sverige fyllde 100 år. I denna blogg summerar vi vårt arbete med regeringsuppdraget ”Demokratin 100 år”.

  Blogg
 • Mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar

  I december 2020 fick Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag av regeringen att påbörja ett arbete med att utveckla en mekanism som ska möjliggöra en opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar under svensk jurisdiktion. Den 10 juni redovisades uppdraget till Kulturdepartementet.

  Nyhet
 • MPRT välkomnar förslaget gällande nytt mediestöd

  Idag tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. I promemorian presenteras förslag på hur stödet till nyhetsmedier ska se ut från 2024. MPRT välkomnar förslaget och ställer sig positiv till de förändringar som föreslås.

  Nyhet