Aktuellt just nu

Nyheter

 • Nytt regeringsuppdrag om framtida villkor för kommersiell radio

  MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska myndigheten analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

  Nyhet
 • Nu öppnar ansökan om driftsstöd för 2022

  Myndigheten för press, radio och tv öppnar nu den årliga ansökan om driftsstöd. Stödet går till allmänna, prenumererade nyhetstidningar och varje år beviljas omkring 75 tidningar stöd.

  Pressmeddelande
 • Regeringen föreslår 123 miljoner till nytt mediestöd

  Idag meddelade regeringen att de föreslår en ökning med 123 miljoner kronor till mediestödet för 2022. Pengarna ska gå till det nya stödet för distribution av tidningar som påverkas av Postnords varannandagsutdelning. MPRT har utrett frågan om ett nytt stöd på uppdrag av regeringen tidigare i år och nu blir stödet verklighet.

  Nyhet
 • MPEG4 - migration i marknätet

  Under oktober 2021 påbörjar Teracom Samhällsnät arbetet med att uppgradera kanaler i marknätet till den modernare kompirmeringstekniken MPEG4. Uppgrader...

  Extern nyhet