För dig som vill söka stöd till nyhetsmedium

Nedre delen av bilden är fylld med olika bokstäver i form av typer från ett tryckeri.

Allmänt om stöd till medier

Det finns två former av ekonomiskt stöd som nyhetsmedier kan söka - presstöd och mediestöd. Dessa ekonomiska stöd från staten finns för att främja en mångfald av nyhetsmedier både på en nationell och lokal nivå samt stärka närvaron av medier även i svagt bevakade områden i landet.

Läs mer om de olika stöden