Redovisning av utvecklingsstöd 2016-2018

Under år 2016–2018 fanns ett utvecklingsstöd som sedan ersattes med innovations- och utvecklingsstödet. Här finns information för er som beviljades utvecklingsstöd 2016–2018 och ska redovisa hur stödet använts.

För utvecklingsstöd under 2016–2018 är det fortfarande bestämmelserna förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar som gäller.

Om ni tagit emot utvecklingsstöd ska ni använda blanketterna nedan för redovisning. Det framgår av villkorsbilagan till ert beslut om utvecklingsstöd vad det är ni ska redovisa och vid vilket datum.

Vid frågor om redovisningen, kontakta registrator@mprt.se.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.

Regler för press- och mediestöd

Stöden till medier regleras av flera förordningar. Läs mer om vad som gäller för att få press- och mediestöd.