Självservice

Här hittar du våra tjänster för att söka bland både ärenden och beviljade tillstånd. Du kan även registrera eller söka tillstånd för sändningar samt ansöka om stöd till medier. OBS! Just nu har vi en del störningar i vårt webbdiarium och kan vissa uppleva det svårt att komma åt och söka i. Vi arbetar med att åtgärda problemen så snabbt vi kan.