Digital radio

Utrymmet för att sända digital kommersiell radio i marknätet är begränsat och därför krävs det tillstånd från oss. I tillståndet anges i vilket område er radiokanal får sända. Programföretag som har tekniska och ekonomiska förutsättningar kan ansöka om tillstånd för digitala radiokanaler när myndigheten utlyser ledigt sändningsutrymme. Förutom de kommersiella radiokanalerna så sänder även de icke-kommersiella radiokanalerna från public service-företagen i det digitala marknätet. Dessa kanaler får sina tillstånd av regeringen.

Digital kommersiell radio

Nu gällande tillstånd

De nuvarande tillstånden för digital kommersiell radio har från och med den 1 oktober 2022 förlängts till och med den 31 juli 2026.  Det finns 21 nationella tillstånd och 3 regionala/lokala tillstånd.

Digitala kommersiella radiokanaler som idag har sändningstillstånd.
(Beteckning / ägare)

 • Bandit Classic Rock / Kilohertz AB
 • Bandit Rock PLUS / Kilohertz AB
 • Dansbandskanalen / DB Media AB
 • Gamla Favoriter / Kilohertz AB
 • Go Country Digital / Kilohertz AB
 • Guldkanalen Skåne / DB Media AB
 • Lugna Favoriter / Kilohertz AB
 • Mix Megapol Digital / Bauer Media Audio Filial
 • Mix Megapol Göteborg Digital / Bauer Media Audio Filial
 • NRJ+ / NRJ Sweden AB
 • Party People / Bauer Media Audio Filial
 • Power Hit Radio / Kilohertz AB
 • Radio 107,5 Digital /Bauer Media Audio Filial
 • Radio Nostalgi Digital / NRJ Sweden AB
 • Hit Mix 90's / Kilohertz AB
 • RIX FM Fresh / Kilohertz AB
 • RIX FM Plus / Kilohertz AB
 • Rockklassiker Digital / Bauer Media Audio Filial
 • Skärgårdsradion digitalt / Skärgårdsradion AB
 • STAR FM PLUS / Kilohertz AB
 • Svenska Favoriter / Kilohertz AB
 • The Voice Digital / Bauer Media Audio Filial
 • Vinyl Digital / Bauer Media Audio Filial
 • We love 80's / Bauer Media Audio Filial

Uppdaterad september 2022

Detta krävs för att få söka tillstånd

För att ni som programbolag ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni först och främst har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ställer vi upp krav på etappvis utbyggnad av sändningarna.

Så ansöker ni om tillstånd

Ni kan endast ansöka om tillstånd när myndigheten utlyser ledigt sändningsutrymme. Inför en ansökningsomgång publicerar vi information om den tänkta ansökningsprocessen och hur den kommer att gå till.

Detta vägs in i beslutsprocessen

I beslutsprocessen så behöver vi, förutom de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, även väga in andra faktorer för att skapa en mångfald i utbudet.

 • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av radiokanaler ska därför vara brett för att passa olika intressen och smakinriktningar.
 • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
 • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.

Digital icke-kommersiell radio

Nu gällande tillstånd

Det är regeringen som ger tillstånd för public service-företagen att sända digital radio. Sveriges Radio har ett tillstånd som tillåter dem att sända digital radio i 4 regionala områden. UR sänder sina program i SR:s kanaler.

Regionala sändningar av digital radio för SR

 • Stockholm
 • Norrbotten
 • Göteborg
 • Malmö

 

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.