Analog radio

Antalet frekvenser för att sända analog kommersiell radio i FM-bandet är begränsat och därför behövs det ett tillstånd från oss. I tillståndet anges i vilket område som er radiokanal får sända. Vart åttonde år får programföretag som har tekniska och ekonomiska förutsättningar ansöka om tillstånd för sina radiokanaler. Förutom de kommersiella radiokanalerna så finns även de icke-kommersiella radiokanalerna från public service-företagen i marknätet. Dessa kanaler får dock sina tillstånd av regeringen.

Analog kommersiell radio

Nu gällande tillstånd

Den senaste ansökningsomgången hölls i slutet av 2017 och de nya tillstånden för att sända kommersiell radio gäller för perioden 1 augusti 2018 - 31 juli 2026. Det finns både nationella och regionala/lokala tillstånd för kommersiell radio.

Fakta - analog kommersiell radio i Sverige

 • Antal nationella tillstånd: 3
 • Antal regionala/lokala tillstånd: 35

Nationella tillstånd
(Beteckning och ägare)

 • Mix Megapol (Bauer Media Audio Filial)
 • NRJ (NRJ Sweden AB)
 • RIX FM (Kilohertz AB)

Regionala/lokala tillstånd
(Beteckning och ägare)

 • Bandit Rock Stockholm / Radio Nova AB
 • Bandit Rock Uppsala / Radio Nova AB
 • Lugna Favoriter 107,5 / DB Media AB
 • Radio Disney / Bauer Media Audio Filial
 • Retro FM Skåne / Nya Radio City AB
 • Rockklassiker Gotland / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Gävleborg / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Göteborg / Nya Radio City AB
 • Rockklassiker Kalmar / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Kungsbacka / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Stockholm / Nya Radio City AB
 • Rockklassiker Värmland / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Östergötland / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Ö-vik / Bauer Media Audio Filial
 • STAR FM Blekinge / Kilohertz AB
 • STAR FM Dalarna / Kilohertz AB
 • STAR FM Gävleborg / Kilohertz AB
 • STAR FM Halland / Kilohertz AB
 • STAR FM Jämtland / Kilohertz AB
 • STAR FM Jönköping / Kilohertz AB
 • STAR FM Kalmar / Kilohertz AB
 • STAR FM Kronoberg / Kilohertz AB
 • STAR FM Norrbotten / Kilohertz AB
 • Star FM Stockholm / Kilohertz AB
 • STAR FM Södermanland / Kilohertz AB
 • Star FM Umeå / Kilohertz AB
 • Star FM Uppsala / Kilohertz AB
 • STAR FM Västernorrland / Kilohertz AB
 • STAR FM Västmanland / Kilohertz AB
 • STAR FM Västra Götaland / Kilohertz AB
 • STAR FM Örebro / Kilohertz AB
 • STAR FM Östergötland / Kilohertz AB
 • Svensk Pop / NRJ Sweden AB
 • Vinyl FM Stockholm / Svenska Medietjänster AB
 • Vinyl FM Östergötland / Svenska Medietjänster AB

Uppdaterad mars 2022

Nästa period för ansökan

Nästa ansökningsperiod kommer ske under 2025. Det kan dock hända att det uppstår lediga frekvenser under den nuvarande tillståndsperioden och då kan det bli aktuellt med en ny ansökningsomgång för dessa frekvenser.

Detta krävs för att få söka tillstånd

För att ni ska kunna ansöka om tillstånd att sända så behöver ni ha de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att kunna sända under hela tillståndsperioden. Det finns även vissa begränsningar i vem som kan söka tillstånd. Stat, regioner och kommuner kan inte få tillstånd.

Så går ansökningsprocessen till

Vid en ansökningsomgång fördelas tillstånden genom ett slutet anbudsförfarande. Ni ansöker om få ett tillstånd genom att lämna anbud på de områden som ni önskar få tillstånd i. Anbudet avser hur stor sändningsavgift ni är beredda att betala för hela tillståndsperioden.

Tillstånd ges till den som lämnat högsta anbudet och som dessutom bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar. Det finns vissa begränsningar i att ha mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde.

Icke-kommersiell radio

Nu gällande tillstånd

Den icke-kommersiella radion innefattar både public serviceradion och närradion. De nuvarande tillstånden för Public service-företagen Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) gäller för perioden 1 januari 2020 - 31 december 2025. Närradiotillstånden utfärdas året om och tillstånden gäller i fem år.

Fakta - Icke-kommersiell radio i Sverige

 • Antalet nationella tillstånd: 4
 • Antal lokala kanaler: 25 (ett nationellt tillstånd bryts ner till flera lokala kanaler)
 • Antal närradiotillstånd: 550
Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.