Regler för stöd till medier

Presstöd och mediestöd regleras av flera förordningar. Här listar vi de olika förordningarna som gäller för de olika stöden.

Nya föreskrifter för mediestöd under 2021

Myndigheten för press, radio och tv arbetar med nya föreskrifter för mediestöd. Ändringarna är föranledda av att förordning (2020:742) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) och förordning (2020:743) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) har trätt i kraft.

Inkomna synpunkter

Under mars 2021 fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nya föreskrifter. Vi har fått in 18 stycken remissvar från organisationer och aktörer. Vi har även tagit emot två synpunkter från allmänheten. Du kan ta del av inkomna remissvar från organisationer och aktörer här under. Förslaget till föreskrifter och konsekvensanalys finns också att ta del av här. 

Föreskrifter och förordningar

Sök stöd till nyhetsmedier

Som nyhetsmedium finns det flera stöd ni kan söka. Läs mer om stöden och hur ni ansöker.

Föreskrifter och förordningar

Här hittar du de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för radio, tv och medier på nätet och som vi utövar vår tillsyn efter.