Personuppgifter på nätet

Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. En vanlig fråga är hur det komma sig att personuppgifter i vissa fall får publiceras utan din tillåtelse? Det beror på att webbplatser som till exempel eniro.se, hitta.se, Lexbase.se, merinfo.se, Mrkoll.se och ratsit.se har utgivningsbevis och har därför rätt att publicera uppgifterna.

Om du vill få bort personuppgifter från en webbplats

Du kan själv kontakta den som driver webbplatsen och begära att dina uppgifter tas bort. Vi har ingen möjlighet att ta bort personuppgifter åt dig eller begära att företaget tar bort dessa.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Utgivningsbevis ger grundlagsskydd

Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att det blir tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget som driver webbplatsen behöver din tillåtelse.

Så påverkar grundlagsskyddet dataskyddsförordningen (GDPR)

Grundlagsskyddet gör att reglerna i GDPR om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

För webbplatser som publicerar personuppgifter och som inte har utgivningsbevis gäller dataskyddsförordningen. Du kan söka i vårt tillståndsregister för att få reda på om en viss webbplats har utgivningsbevis.

Vi får inte bedöma innehållet

Det är Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar utgivningsbevis. Att ansöka om ett utgivningsbevis är frivilligt. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige. När vi utfärdar ett bevis får vi inte göra en bedömning av webbplatsens innehåll eller syftet med verksamheten.

Yttrandefriheten har gränser

Även yttrandefriheten har gränser och ett utgivningsbevis ger dig inte rätt att publicera vad som helst. Innehåll som strider mot grundlagen som till exempel förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp kan anmälas till polisen eller till Justitie­kanslern. 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kontrollerar att regler enligt GDPR följs

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen och informerar på sin webbplats om hur GDPR påverkar verksamheter med utgivningsbevis.

 

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.

Utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis ger din webbplats grundlagsskydd. Läs mer om utgivningsbevis här.