Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning. Myndigheten för press, radio och tv har därför fått i uppdrag att genom olika insatser och aktiviteter uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden.

Uppdraget ska genomföras i dialog med kommittén Demokratin 100 år. I maj 2021 skrev myndigheten på Deklarationen för en stark demokrati i dialog med kommittén. De som skriver under deklarationen ska bland annat verka för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Myndigheten kommer genom olika insatser att sprida kunskap om det mediepolitiska systemet och mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. Utgångspunkten för genomförandet är de mediepolitiska målen: att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan. Dessa är delmål för att nå det högre målet om demokrati.

Uppdraget har redovisats den 7 april 2022.