Nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar

Inför att vi fattar beslut om nya krav som ska gälla efter den 30 juni 2021 gav vi företaget Funka i uppdrag att kartlägga olika tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som används och kartlägga hur kravställandet ser ut i andra länder. Funka har nu lämnat sin rapport. Läs mer om uppdraget under Kartläggning av tillgänglighetstekniker.

Kartläggning av tillgänglighetstekniker och krav

Vi har uppdragit åt Funka att kartlägga olika tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som används och hur kravställandet ser ut i andra länder. Funka har nu lämnat sin rapport.

I rapporten undersöker Funka det nuvarande utbudet av tekniker för tillgänglighet till tv-tjänster, samt de skyldigheter som gäller för detta i Norge, Finland, Irland och Spanien. Den utgår dels ifrån enkätundersökningar med leverantörer av tv-tjänster, representanter för funktionshinderorganisationer och individer med funktionsnedsättning, och dels ifrån intervjuer med representanter för tillsynsmyndigheterna i de utvalda länderna.

Lämna synpunkter på rapporten

Välkomna att lämna era synpunkter på rapporten.  Vi tar samtidigt gärna emot era erfarenheter av tillgänglighetsarbete och/eller av tillgänglighetstjänster. Skicka synpunkterna i första hand till registrator@mprt.se. Skriv Tillgänglighet 2021 (dnr20/03986) i ämnesraden. Vi behöver era synpunkter senast den 15 mars 2021. Era synpunkter kan komma att publiceras på vår webbplats.

Uppdraget i korthet

Inför att vi fattar beslut om nya krav som ska gälla från och med 1 juli 2021 har vi gett företaget Funka i uppdrag att kartlägga olika tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som används. De ska också kartlägga hur kravställandet ser ut i andra länder. Läs mer om uppdraget under Kartläggning av tillgänglighetstekniker.

Preliminär tidsplan

Första kvartalet 2021

  • MPRT har möten med funktionshinderorganisationer, programföretag och operatörer och  andra relevanta aktörer.
  • Funkas rapport publiceras på vår webbplats under mars

Andra kvartalet

  • Fortsatta möten med berörda grupper och aktörer (se ovan)
  • Preliminärt april - Remissbehandling av utkast till beslutsmodell, där för första gången krav kommer att ställas på tillhandahållare av beställ-tv-tjänster
  • Preliminärt april - Remissbehandling av utkast till föreskrifter om redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig och upprättandet av handlingsplan för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka över tid.
  • Preliminärt maj - Anta beslutsmodell och besluta om villkor för respektive leverantör av medietjänster
  • Preliminärt maj - Besluta om föreskrifter om redovisning och handlingsplan

Tredje kvartalet

  • Besluten börjar gälla 1 juli 2021
Tillgänglighet i tv‑sändningar

Är ni ett svenskt programföretag finns krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om vad som gäller här.

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.