Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under  2021 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

16 träffar
 • Nytt regeringsuppdrag om framtida villkor för kommersiell radio

  MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska myndigheten analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

  Nyhet
 • Regeringen föreslår 123 miljoner till nytt mediestöd

  Idag meddelade regeringen att de föreslår en ökning med 123 miljoner kronor till mediestödet för 2022. Pengarna ska gå till det nya stödet för distribution av tidningar som påverkas av Postnords varannandagsutdelning. MPRT har utrett frågan om ett nytt stöd på uppdrag av regeringen tidigare i år och nu blir stödet verklighet.

  Nyhet
 • Nya tillgänglighetskraven för tv-sändningar träder i kraft

  Nu har de nya kraven på att tillgängliggöra tv-sändningar trätt i kraft. Från och med den 1 september 2021 omfattas både linjära tv-sändningar och play-tjänster (beställ-tv) av de nya kraven.

  Nyhet
 • Förslag till revidering av föreskrifter för presstöd

  Myndigheten för press, radio och tv föreslår viss revidering av myndighetens föreskrifter (MPRTFS 2016:1) om presstöd. Förslaget till ändrade föreskrifter har skickats till ett antal remissinstanser.

  Nyhet
 • Rapporten Tillgänglig tv finns nu publicerad

  MPRT har idag fastställt rapporten Tillgänglig tv som innehåller en beslutsmodell för vilka krav om tillgänglighet som kommer ställas för linjära tv-sändningar och beställ-tv från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023.

  Nyhet
 • Granskningsnämnden prövar inte ärenden om SR-reporter

  Sveriges Radio Ekot har under våren fått kritik för att en reporter hade en relation med en misstänkt islamist som hon rapporterade om i sin granskning av islamister för Ekot 2019 och 2020. I anledning av detta har det kommit in ett flertal anmälningar till granskningsnämnden.

  Nyhet
 • Förslag till föreskrifter om redovisning av program med europeiskt ursprung

  Sedan den 1 december 2020 gäller skärpta krav för beställ-tv-tjänster – minst 30 procent av beställ-tv-katalogen ska utgöras av program med europeiskt ursprung och dessa program ska framhävas. Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) arbetar nu med att ta fram föreskrifter om redovisning av europeiska program för de tv-sändningar eller beställ-tv-tjänster som omfattas av kvot- och framhävandekraven.

  Nyhet
 • 126 medier ansökte om redaktionsstöd

  När ansökningsomgången för redaktionsstöd 2021 stängde sista maj så hade MPRT tagit emot 126 ansökningar om redaktionsstöd från nyhetsmedier.

  Nyhet
 • Förslag till nya tillgänglighetskrav för tv

  Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) publicerar nu ett utkast till en rapport med förslag till beslutsmodell för nya tillgänglighetskrav för tv som kommer att börja gälla under 2021.

  Nyhet
 • Regeringen skjuter till mer pengar till mediestödet i vårbudgeten

  Regeringen vill skjuta till mer pengar till nyhetsjournalistiken. Det handlar om ytterligare 100 miljoner kronor som ska gå till branschen redan i år.

  Nyhet