Nyhetsrum

I vårt nyhetsrum kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden som rör frågor om medier och medieutveckling. Våra pressmeddelanden publiceras i vårt pressrum på ViaTT. Här kan du även prenumerera på våra pressmeddelanden.

För att komma till vårt pressrum och prenumerera på våra pressmeddelanden: klicka här

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

93 träffar
 • Uppmärksammad dom – granskningsnämndens beslut om Vaccinkrigarna

  En dom från tingsrätten har nyligen fått mycket uppmärksamhet. Den handlar om en kvinna som vunnit ett rättsfall mot svenska staten. Kvinnan medverkade i SVT – dokumentären ”Vaccinkrigarna”. Programserien prövades av granskningsnämnden, men inte frågan om intrång i hennes privatliv då hon inte anmält programmet till nämnden.

  Nyhet
 • MPRT föreslås bli behörig myndighet med tillsynsansvar under DSA

  DSA-utredningen har nu överlämnat sitt delbetänkande med förslag på vilka myndigheter som ska utses till behöriga myndigheter och vilken myndighet som ska bli digital samordnare enligt DSA-förordningen. I delbetänkandet föreslås utökade och delvis nya arbetsuppgifter för Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

  Nyhet
 • MPRT har mindre medel till mediestöd i år

  Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har drygt en miljard kronor att fördela i stöd till nyhetsmedier under 2023. I år är anslaget ca 70 miljoner kronor lägre än förra året vilket innebär att de medel som finns inte kommer att räcka till alla stöd.

  Nyhet
 • Förvaltningsrätten har avslagit Verifieras överklagande

  Förvaltningsrätten i Stockholm håller med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om att Verifiera AB har behandlat känsliga personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning. Därmed avslås Verifiera AB:s överklagande.

  Nyhet
 • Nya föreskrifter om standarder för digital tv

  Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har beslutat om nya föreskrifter om standarder för digital tv. Föreskrifterna har ett konsumentskyddande syfte och innebär att tv-utrustning som säljs i Sverige måste uppfylla vissa krav.

  Nyhet
 • Nytt nätverk för tillgänglighet till medier

  Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har startat ett nätverk om tillgänglighet till medier. I torsdags 26 januari hölls första mötet. Syftet är att skapa en närmare och mer systematisk kontakt med olika aktörer.

  Nyhet
 • EU-konferens om medier, demokrati och plattformar

  Hur påverkar EU:s kommande plattformsreglering det demokratiska samtalet och mediepolitiken? Det är ämnet för en konferens som Regeringskansliet arrangerar i Stockholm den 23–24 januari 2023. Konferensen kommer att kunna ses i efterhand.

  Nyhet
 • MPRT återkallar utgivningsbevis

  Myndigheten för press, radio och tv ändrar praxis för utgivningsbevis till offentliga aktörer. Som ett första steg har myndigheten valt att återkalla utgivningsbeviset för webbplatsen mprt.se Myndighetens utgivningsbevis utfärdades av dåvarande Radio- och TV-verket år 2005 och har förnyats och ändrats till att gälla för MPRT:s webbplats mprt.se

  Nyhet
 • Mediestödsnämnden fördelar driftsstöd för 2023

  Mediestödsnämnden har vid ett sammanträde den 14 december 2022 beslutat om fördelningen för en stor del av ansökningarna om driftsstöd för 2023. I år har landets tidningsföretag sökt stöd för utgivningen av 82 olika dagstidningar och mediestödsnämnden beviljar nu stöd till 71 av dessa.

  Nyhet
 • Erga stöder förslaget om en ny Mediefrihetsförordning (EMFA)

  Den 25 november 2022 presenterade Erga sin hållning gällande EU-kommissionens förslag till en europeisk reglering om mediefrihet (EMFA). Detta innebär att Erga stödjer det stora lagstiftningsprojekt som syftar till att skydda mediernas frihet, mångfald och oberoende samt säkerställa en välfungerande inre marknad för medier i EU.

  Nyhet