Analys av medieutvecklingen

Vi följer och analyserar medieutvecklingen utifrån flera perspektiv så som politik, konsumtion, ekonomi och mångfald. Detta resulterar i vår årliga rapportserie Medieutveckling.

Ladda ner och läs i våra rapporter om de förändringar som pågår med fokus på hur medierna regleras, hur de konsumeras, deras ekonomi och mångfalden av dem. Har du andra frågor rörande medieutveckling kontakta registrator@mprt.se

Mediepolitik

I rapporten Mediepolitik beskriver vi både den svenska och den europeiska mediepolitiken.

Svenska nyhetsvanor

Unga och medelålders konsumerar nyheter digitalt medan äldre väljer de traditionella plattformarna. Läs den nya rapporten om svenskarnas nyhetsvanor 2022.

Ljudkonsumtion

I rapporten Ljudkonsumtion använder vi statistik från flera olika källor för att beskriva förändringen av hur ljud konsumeras.

Medieekonomi

I rapporten Medieekonomi beskriver vi och analyserar mediebranschens ekonomiska situation. Rapporten är framtagen i samarbete med Nordicom.

Mediekonsumtion

I rapporten Mediekonsumtion har vi samlat statistik från flera källor för att beskriva svenskarna mediekonsumtion.

Mediekarta

Mediekartan ger en överblick över de största medieföretagen som är verk­samma på den svenska mediemarknaden.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.

Tre personer sitter i grupp med varsin bok, smart telefon, dator och hörlurar.
Medietillgänglighet

Rapporten ger en överblick över tillgängligheten till medier för personer med funktionsnedsättning.