Medieekonomi

I rapporten Medieekonomi förklaras de samband som finns mellan konjunkturen, reklammarknaden, mediekonsumtionen och de svenska medieföretagens ekonomi. Rapporten visar bland annat att de svenska medieföretagen påverkas av den växande konkurrensen på mediemarknaden.

Rapporten innehåller en längre tidsserie som visar att utvecklingen av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. Den redogör även för den ekonomiska utvecklingen för de största svenska radio- och tv-företagen. De svenska medieföretagens bokslut för verksamhetsåret 2018 visar tydligt att de fortsätter att påverkas av den växande konkurrensen på mediemarknaden. Som framgår av analysen har marknadsutvecklingen slagit olika hårt i olika delar av mediemarknaden. I flera fall sjunker såväl intäkterna som resultatnivåerna men nedgången gäller inte alla företag och inte heller alla branscher.

Webbinarium: Svensk medieutveckling - Ekonomi och användare

I ett inspelat webbinarium presenteras de två rapporterna Svenska Nyhetsvanor - i normaltider och kristider samt Medieekonomi 2020.

Ladda ner rapporten

Fakta om rapporten Medieekonomi

Rapporten har tagits fram i samverkan med Nordicom vid Göteborgs universitet. För analysen svarar docent Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom.

Mediepolitik

I rapporten Mediepolitik beskriver vi både den svenska och den europeiska mediepolitiken.

Mediekonsumtion

I rapporten Mediekonsumtion har vi samlat statistik från flera källor för att beskriva svenskarna mediekonsumtion.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet. Läs och ladda ner här.