Om du är personligt berörd

Om du anser att ett program eller inslag utgjort ett intrång i ditt privatliv kan du anmäla det och få saken prövad i granskningsnämnden. Gäller intrånget innehåll på internet ska du istället vända dig till Medieombudsmannen.

Förändringar från 2021 - Privatlivsfrågor

Från den 1 januari 2021 är det Medieombudsmannen och inte granskningsnämnden som prövar frågan om intrång i privatlivet för sändningar i Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Det är också till Medieombudsmannen som du ska vända dig om du vill anmäla kränkningar i tryckta tidningar eller publiceringar på webbplatser.

Intrång i privatlivet kan prövas av både GRN och Medieombudsmannen

Om du själv känner dig utpekad i ett program och anser att programmet utgjorde ett intrång i ditt privatliv, kan du anmäla det. När det gäller frågan om intrång i privatlivet är det du som berörd person som kan göra en anmälan. Anmäler du åt någon annan ska du bifoga ett skriftligt medgivande från den berörda personen. Granskningsnämnden ska alltid pröva anmälningar som rör en enskilds personliga intressen. I de fall det blir aktuellt kommer du som personligt berörd få ta del av programföretagets yttrande.

Du gör din anmälan genom vår e-tjänst. Om du vill få bemöta kritik är det i första hand programbolaget du ska vända dig till. 

Kränkningar på internet prövas av Medieombudsmannen

Känner du dig personligen kränkt eller utpekad av något som publicerats eller sänts på internet ska du anmäla publiceringen till Medieombudsmannen. Granskningsnämnden prövar inte innehåll på internet mot privatlivsbestämmelsen.

Kontakta programföretagen

Om du vill få bemöta kritik eller få en uppgift rättad ska du först kontakta programföretagen.

Här anmäler du ett program

Läs här hur du gör en anmälan till granskningsnämnden här.

Det här kan du anmäla

Du kan bara anmäla kanaler som sänder från Sverige. Läs mer om vilka dessa är här.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.