Det här kan du anmäla

Anser du som lyssnare eller tittare att ett inslag i radio eller tv strider mot någon av bestämmelserna? Då kan du anmäla det till oss. Granskningsnämnden kan granska radio- och tv-program som sänts av svenska programföretag. 

Innehållet regleras dels i radio- och tv-lagen, dels i programföretagens sändningstillstånd. För att reglerna ska vara effektiva krävs en oberoende kontroll. Den kontrollen görs av granskningsnämnden för radio och tv, ett självständigt beslutande organ, som är en del av vår myndighet. Du som tittare och lyssnare kan bidra till nämndens tillsyn genom att anmäla inslag eller program som du tror kan bryta mot någon av reglerna.

Det här kan vi granska

Dessa sändningar kan granskas

 • Public service-företagen SVT, SR och UR
 • Kommersiell radio och tv i marknätet, exempelvis TV4, Mix Megapol m.fl.
 • Kabel-tv och iptv
 • Satellit-tv
 • Sändningar över internet, det vill säga webb-tv och webbradio
 • Beställ-tv-tjänster
 • Närradio

Du kan endast anmäla kanaler och tjänster som sänder ifrån Sverige. Kanaler och tjänster som sänder från utlandet till Sverige (exempelvis TV3 och Kanal 5) går inte under svensk lagstiftning. Läs mer om dessa under ”Detta kan inte granskas”.

Sändningarna i en beställ- och webb-tv-tjänst och i närradio ska följa radio- och tv-lagens bestämmelser. Public service-företagen och de som har tillstånd att sända kommersiell radio och tv har ytterligare villkor som framgår av deras respektive sändningstillstånd. Exempelvis har TV4, SVT, SR och UR som krav att de så kallade reguljära sändningarna, de sändningar som går i marknätet, ska vara sakliga. För SVT, SR och UR finns också krav på att sändningarna ska vara opartiska.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för respektive kanal och sändningsform på sidan Regler för radio och tv. 

 • Sändningar från utlandet, till exempel TV3, TV6, TV8, TV10, Kanal 5, Kanal 9 och Kanal 11
 • Poddar och textinformation, exempelvis artiklar på programföretagens webbplatser, nättidningar, bloggar eller tryckta medier
 • Innehåll på sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Twitter
 • Innehåll på Netflix och vissa andra beställ-tv-tjänster (där programföretaget inte är etablerat i Sverige)
 • Program som ännu inte har sänts

Om du vill anmäla sändningar från utlandet

För att anmäla sändningar som sänds till Sverige från utlandet behöver du vända dig direkt till myndigheterna i det land de sänds från. Vill du anmäla ett program som sänts i någon av kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, Kanal 5, Kanal 9 eller Kanal 11 ska du vända dig direkt till den brittiska myndigheten Ofcom (Office of Communication). Om du har synpunkter på innehållet på Netflix ska du kontakta Commissariaat voor de Media. 

Om du gör en anmälan till Ofcom

En anmälan till Ofcom måste ha kommit in inom 20 dagar efter sändningstillfället. Gäller anmälan tv-reklam lägger Ofcom över ärendet till ASA (Advertising Standards Authority), som granskar reklam i media i Storbritannien.

Det här är public service

Läs mer om vad public service är och vilket uppdrag företagen har.

Vill du anmäla ett program?

Läs här hur du gör en anmälan till granskningsnämnden här.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.

Om du är personligt berörd

Om du är personligt berörd i ett inslag ska du först kontakta programbolagen. Läs mer om vad du kan göra här.