Mediekonsumtion

Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att konsumera medier på nya sätt samtidigt som tiden vi spenderar på medier inte har ökat markant. Digitaliseringen har gjort att vår konsumtion har blivit mer personligt anpassad och att vi kan bestämma allt mer själva över när, var och hur vi konsumerar medieinnehåll.

Att mäta mediekonsumtion har blivit allt mer komplicerat ju mer konsumtionen har flyttat från stationära enheter till mobila, från trådburna medier till trådlösa. Allt mer av vår mediekonsumtion sker på den enhet vi alltid bär med oss, telefonen. Det innebär att vi till exempel kan läsa nyheter, titta på klipp, vara sociala och lyssna på musik när vi önskar.

Statistiken visar att vi använder internet på våra mobiler varje dag och i allt större utsträckning. Hur ska då medietiden kunna mätas när vi ständigt är uppkopplade och lever i medierna? Nordicom-Sverige fortsätter att ta fram sin tidsserie över medietid och tillgång till medier i sin undersökningMediebarometern som funnits sedan 1979. Det har aldrig tidigare synts så tydligt i tidsserien att digitaliseringen har förändrat konsumtionsvanorna för samtliga åldersgrupper.

De så kallade traditionella medierna når färre och tiden som spenderas på dem minskar samtidigt som användningen av medier online ökar. Fortfarande spenderar personerna i åldersgruppen 9 till 79 år sin medietid till övervägande del på traditionella medier, men hos de yngre har tiden för konsumtion online redan passerat tiden för traditionella medier. Den viktigaste orsaken är att möjligheten att ständigt kunna vara uppkopplad via sin smarta telefon eller surfplatta. För dagstidningarna har utvecklingen inneburit att antalet prenumeranter på papperstidning har minskat, liksom den medietid som läggs på konsumtion av dagstidningar.

I rapporten Mediekonsumtion beskriver vi hur teknikutvecklingen har påverkat vårt sätt att konsumera medier. Vi har använt statistik över hur den svenska mediekonsumtionen fördelar sig mellan olika medier.  Vi hoppas att rapporten ska ge läsaren en inblick och ökad förståelse för svenskarnas mediekonsumtion.  Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-02-20